У Департаменті правової політики Херсону шукають працівників: вимоги і заробітна плата

Херсонська міська військова адміністрація інформує, що для є вакансії у Департаменті правової політики та якості Херсонської міської ради.

Загальні кваліфікаційні вимоги: вища освіта не нижче освітнього ступеня магістра (спеціаліста) у галузі знань «Право»; вільне володіння державною мовою; стаж роботи відповідно до напрямків діяльності департаменту на службі в органах місцевого самоврядування, на посадах державної служби або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ, організацій та закладів незалежно від форм власності не менше 1 року.

Посада: Головний спеціаліст відділу правової експертизи управління аналітичної роботи

Функціональні обов’язки: здійснює правову експертизу рішень міської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, правовий супровід та інформаційно-довідкове забезпечення діяльності міської ради, міського голови та виконавчих органів міської ради, що не мають у своєму складі служб правового супроводу або осіб, які здійснюють відповідні повноваження з метою забезпечення їх відповідності Конституції України, чинному законодавству України з питань діяльності органів місцевого самоврядування.

Розмір посадового окладу: 5500,00 грн + надбавка в розмірі до 50 відсотків окладу + щомісячна премія, розмір якої залежить від особистого вкладу в загальний результат роботи. Резюме просимо надсилати на e-mail: [email protected]

Посада: Головний спеціаліст аналітично-консультаційного відділу управління аналітичної роботи

Функціональні обов’язки: надання юридичних висновків з питань застосування виконавчими органами норм чинного законодавства, методичної допомоги та консультації з правових питань, що належать до їх компетенції; проведення правової експертизи проектів договорів, стороною за якими є Херсонська міська рада та її виконавчий комітет тощо; бере участь у проведенні громадських слухань та інших формах публічних обговорень регуляторних актів; розглядає пропозиції, заяви та скарги від громадян, а також інші документи, що надходять від органів виконавчої влади, громадських об’єднань, правоохоронних органів, суб’єктів господарювання, установ, організацій, готує проекти відповідей на них, згідно резолюції керівництва у межах компетенції.

Розмір посадового окладу: 5500,00 грн + надбавка в розмірі до 50 відсотків окладу + щомісячна премія, розмір якої залежить від особистого вкладу в загальний результат роботи. Резюме просимо надсилати на e-mail: [email protected]

Посада: Головний спеціаліст відділу досудового врегулювання спорів управління претензійної роботи

Функціональні обов’язки: здійснює досудове врегулювання спорів шляхом застосування послідовних комплексних дій, направлених на безпосереднє вирішення спорів до порушення судової процедури з питань, віднесених до повноважень Херсонської міської ради, її виконавчого комітету, інших виконавчих органів; здійснення моніторингу та аналізу стану претензійної роботи та у разі наявності судових справ, ведення яких закріплено за дорученням та/або відповідно до резолюції начальника Відділу; представлення в установленому законом порядку (за довіреністю) інтересів Херсонської міської ради, її виконавчого комітету, інших виконавчих органів та міського голови в судах та інших органах під час розгляду правових спорів і питань; надання консультації з правових питань, за зверненнями посадових осіб виконавчих органів міської ради, що належать до компетенції Відділу.

Розмір посадового окладу: 5500,00 грн + надбавка в розмірі до 50 відсотків окладу + щомісячна премія, розмір якої залежить від особистого вкладу в загальний результат роботи. Резюме просимо надсилати на e-mail: [email protected]

Посада: Головний спеціаліст правового супроводу та представництва управління претензійної роботи

Функціональні обов’язки: здійснює захист інтересів Херсонської міської ради, її виконавчого комітету, інших виконавчих органів та міського голови в судах та інших органах під час розгляду правових питань і спорів, шляхом ведення судової роботи; здійснення моніторингу та аналізу стану претензійної роботи та у разі наявності судових справ, ведення яких закріплено за дорученням та/або відповідно до резолюції начальника Відділу; представлення в установленому законом порядку (за довіреністю) інтересів Херсонської міської ради, її виконавчого комітету, інших виконавчих органів в судах та інших органах під час розгляду правових спорів і питань; надання консультації з правових питань, за зверненнями посадових осіб виконавчих органів міської ради, що належать до компетенції Відділу.

Розмір посадового окладу: 5500,00 грн + надбавка в розмірі до 50 відсотків окладу + щомісячна премія, розмір якої залежить від особистого вкладу в загальний результат роботи. Резюме просимо надсилати на e-mail: [email protected]


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/c96031/public_html/kherson24.com/wp-content/themes/news/single.php on line 20

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/c96031/public_html/kherson24.com/wp-content/themes/news/single.php on line 29